Đồng hồ Ampe

Giá: Liên hệ

Hotline 0936.552.866
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Tương tự như đồng hồ Vôn thì đồng hồ Ampe để hiển thị thông số dòng điện của phụ tải khi làm việc.