Biến dòng

Giá: Liên hệ

Hotline 0936.552.866
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Biến dòng là một thiết bị phụ trong hệ thống tủ điện, tuy nhiên nó cũng là thiết bị không thể thiếu trong các tủ điện động lực. Nó thực hiện việc chuyển đổi từ dòng điện lớn xuống dòng điện nhỏ để phục vụ cho điều khiển và đo lường. 

Biền dòng và đồng hồ Ampe phải chọn đồng bộ thì việc hiển thị thông số dòng điện mới thực sự chính xác.